วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา>>พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี


พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการด้านนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณีและนำมาซึ่งการอนุรักษ์ นำเสนอโดยใช้ข้อมูลคำอธิบาย รูปภาพ แบบจำลอง และตัวอย่างจริง

ที่ตั้ง..
พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี จัดแสดงบริเวณชั้น 1 อาคาร 3 กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร.02-2023669 และ 02-2023670
การจัดแสดง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่


*ธรณีวิทยา (Geology)
- โลก การเคลื่อนที่ของทวีป แผ่นดินไหว
- แร่ การทดสอบแร่ ชนิดแร่ การกำเนิดแร่
- หิน หินอัคนี หินชั้น หินแปร
- การสำรวจธรณีวิทยา
- น้ำบาดาล
- ซากดึกดำบรรพ์
*ทรัพยากรแร่ (Minerals Resources)
- อัญมณี และหินมีค่า
- การใช้ประโยชน์ของแร่ชนิดต่าง ๆ แร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอรตซ์ แร่สังกะสี แร่ดีบุก แร่เหล็ก แร่ยิปซัม แร่ทังสเตน แร่เบริล และแร่แทนทาลัม
- แร่เชื้อเพลิง ปิโตรเลียม หินน้ำมัน ถ่านหิน
- การทำเหมือง เหมืองฉีด เหมืองแร่ทองคำ เหมืองแร่ฟลูออไรต์ ดาวเทียมกับเหมืองแร่

- แร่จากต่างประเทศ

*นิทรรศการพิเศษ (Special Exhibition)
ปัจจุบันแสดงเรื่องไดโนเสาร์ในประเทศไทย


การให้บริการ..
- เปิดให้ชมในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น. ประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
- นำชมเป็นหมู่คณะ (ติดต่อ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี โทร.02-2023669 และ 02-2023670 พร้อมหนังสือราชการ)
- บรรยายทางวิชาการ
- แจก จำหน่าย เอกสาร ตัวอย่างแร่-หิน
- บริการให้ยืมอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ตัวอย่างแร่-หิน รูปภาพและสไลด์


แผ่นที่..

ไม่มีความคิดเห็น: